วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2555

กศน.จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครครูกศน.ตำบล 8 อัตรา 1 - 11 พฤษภาคม 2555


 กศน.จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครครูกศน.ตำบล 8 อัตรา 1 - 11 พฤษภาคม 2555
  
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล

ด้วยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานีจะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน. ตำบล ดังรายละเอียดต่อไปนี้

จำนวน 8 อัตรา ได้แก่
1. กศน. อำเภอตระการพืชผล จำนวน 2 อัตรา
2. กศน. อำเภอเมืองอุบลราชธานี จำนวน 1 อัตรา
3. กศน. อำเภอเขมราฐ จำนวน 1 อัตรา
4. กศน. อำเภอบุณฑริก จำนวน 2 อัตรา
5. กศน. อำเภอดอนมดแดง จำนวน 1 อัตรา
6. กศน. อำเภอศรีเมืองใหม่ จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทน 14,020 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ที่ ก.ค.ศ. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน.

วิธีการรับสมัคร
ผู้ประสงค์สมัครฯ ให้ยื่นใบสมัครและหลักฐานต่างๆด้วยตนเอง ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 1 - 11 พฤษภาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น